Returinformasjon

For å melde fra om en retur sender du en e-post til [email protected] og skriver ordrenummer eller kundenummer i emnefeltet. Vi trenger informasjon om kundenummer eller ordrenummer og hvorfor du vil returnere produktet.

Du kan melde fra om retur direkte til Dustin home når det gjelder service eller angrefrist. Merk at å motta et returnummer ikke er det samme som godkjent retur. Ved service, skal returfrakt til Dustin home AS skal være betalt.

Dustin home tilpasser seg forbrukerlovene i henhold til Loven om E-kjøp og Forbrukerkjøpsloven.

Konsumentens (privatpersonens) angrerett ved e-kjøp

Konsumenten har i følge forbrukerkjøploven og loven om e-handel i visse tilfeller rett til å angre et kjøp. Dette gjøres gjennom å meddele Dustin home AS innen 14 dager fra den dagen konsumenten tok imot det siste partiet eller siste delen av orderen. Angreretten gjelder ikke dataprogram, lyd- og bildeopptak der forseglingen har blitt brutt. Dette gjelder også teknisk forsegling, som for eksempel serienummer. Angreretten gjelder ikke bedrifter.

Konsumenten har da rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager, men må selv stå for returens fraktkostnader.

Dersom du vil benytte angreretten anbefales du å kontakte Dustin home AS’ kundeservice på e-post [email protected] eller via Dustin home AS’ hjemmeside www.dustinhome.no og oppgi ordre- eller fakturanummer for å få tildelt et returnummer pakken må merkes med. Formålet med returnummeret er å gjøre identifiseringen av og administreringen rundt returen lettere. Dersom du returnerer varen med returnummeret du har fått oppgitt, så tar Dustin home AS ansvar for varen fra det øyeblikket du leverer varen fra deg på posten.

Her kan du i sin helhehet se både forbrukerkjøpsloven og e-handelsloven.

Dustin home AS tar ikke ansvar for pakker som sendes inn uten et returnummer, og angreretten anses ikke for benyttet før du har henvendt deg til Dustin Home for å få opprettet retursak .

Varen skal pakkes godt inn, med fordel i emballasjen som den kom i, og eventuelle skader forårsaket av mangelfull emballasje debiteres deg som kunde. Varer som sendes til Dustin home i oppkrav kommer ikke til å hentes ut.

Varer som leveres på pall (LCD-TV, Plasma-TV og lignende) må, om de returneres, lastes på pall for å unngå at varen skades under transport.

Åpent kjøp

Selv etter at angreretten i følge e-handelsloven har utløpt kan du angre et kjøp. Dustin home AS aksepterer retur mot fullstendig tilbakebetaling av kjøpesummen i 60 dager etter faktureringsdato. Konsumenten har da rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager, men må selv stå for returens fraktkostnader. For å ha rett til åpent kjøp skal forsendelsen være uåpnet, varen skal verken være brukt eller ødelagt. Åpent kjøp gjelder bare privatpersoner, ikke bedriftskunder. For bedriftskunder gjelder returrett på uåpnet forsendelse i 10 dager fra faktureringsdato.

Reklamasjon

Om du har fått feil eller mangelfull forsendelse (for transportskader, se nedenfor) så skal du reklamere til Dustin home AS innen rimelig tid, samt på en gitt måte returnere varen. Du bør undersøke alle varer nøye etter å ha mottatt de, for å forvisse deg om at de er feilfrie og fungerer som de skal, samt at de har de egenskaper som du forventer.

Ved reklamasjon, kontakt Dustin home AS’ kundeservice via e-postadressen [email protected] eller via Dustin home AS’ hjemmeside www.dustinhome.no, og oppgi ordre- eller fakturanummer samt årsak til reklamasjon. Da får du et returnummer, samt en forhåndsbetalt fraktseddel for å returnere produktet. Formålet med returnummeret er å gjøre administrasjonen rundt, samt identifiseringen av den returnerte varen lettere. I de tilfeller der produsenten bedriver egen support og garantiservice forbeholder Dustin seg retten til å henvise reklamasjonsærender direkte til respektive produsents support eller produsentens servicepartnere.

Vær oppmerksom på at det å få et returnummer og en returfraktseddel ikke er det samme som å få sin reklamasjon godkjent. Benyttes returnummeret fra Dustin home AS så bør varen være på plass hos Dustin home AS innen to uker etter at returnummeret er utstedt.

Returer skal sendes tilbake i den originale emballasjen samt være godt innpakket ytteremballasje godkjent av posten (for eksempel brun wellpapp). Eventuelle transportskader debiteres deg som kunde. Dustin home AS kontrollerer og tester innsendte varer i henhold til din beskrivelse av skaden, det er derfor en fordel omd in beskrivelse er så utførlig som mulig. Om Dustin home AS finner at varen er feilfri debiteres er avgift som for øyeblikket er 300 kr inkl moms for å dekke Dustin home AS’ kostnader i forbindelse med returen.

Varer som leveres på pall (LCD-TV, Plasma-TV och liknande) skal i tilfelle retur lastes på pall for å unngå transportskader.

Transportskader skal meldes samme dag som du tar imot leveransen til Bring/PNLs kundetjeneste på telefonnummer 23 14 76 00 og til Dustin home AS på e-post: [email protected].Du skal under ingen omstendigheter løse ut en forsendelse som ser skadet ut, selv om du tror at innholdet er uskadd! Om du oppdager skaden først etter at du har åpnet forsendelsen, må du umiddelbart reklamere til Dustin home AS og posten, i henhold til det ovenstående.

Ansvarlig for feil

Om det foreligger feil som Dustin home AS har ansvar for, så påtar Dustin home AS seg at på egen bekostning bote på feilen ved reparasjon, ny leveranse eller tilbakebetaling av kjøpesummen, dersom dette kan skje uten vesentlig kostnad og ubeleilighet for Dustin home AS. Ytterligere rettigheter for kunde kan være en følge av respektive produsenters garantier.

Dustin home’ ansvar som følge av feil ved varen er begrenset til det som angis i disse alminnelige kjøpsvilkårene, samt det som angis i forbrukerkjøpsloven. Dustin home AS har ikke noe ansvar for eksempelvis inkompatibilitet, forsinket leveranse, skadebringende egenskaper i varene, produktansvar, tap i næringsverksamhet, driftsstans, tap av lagret informasjon, merarbeid eller annen økonomisk skade. Tenk på å alltid ta backup på viktige data, Dustin home AS kan ikke gjenskape eller ta backup på kundenes data i tilfelle reklamasjon. Vær oppmerksom på at support og feilmeldinger kan være på engelsk for visse produsenter, og i visse fall kan feilmelding bare gis via e-post eller hjemmeside.