For English version please press here.

Sist oppdatert: 2022-05-23

Vedlegg til retningslinjer for personvern

Levere tilpasset informasjon, ytelser og tilbud og sørge for en personlig opplevelse av nettbutikken vår, for deg som ikke har en Dustin-konto

Vi i Dustin vil at du skal føle deg trygg når du oppgir personopplysninger til oss. Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine for å gi tilpasset informasjon, gi ytelser og tilbud samt å gi en personlig opplevelse når vi kommuniserer med deg som ikke har Dustinkonto.

Dustin AB med svensk organisasjonsnummer 556237 - 8785 og postadresse Box 1194, SE-131 27 Nacka Strand, Sverige (i disse retningslinjene omtalt som «Dustin») er behandlingsansvarlig i denne forbindelse.

Vi i Dustin vil at du skal få en best mulig opplevelse når du besøker nettstedet vårt og når vi kommuniserer med deg. Vi behandler personopplysningene dine for dette formål, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen og skape, tilby og gi levere personlig tilpasset innhold i kommunikasjon og markedsføring via post, e-post, SMS/MMS og telefon med individuelle ytelser og tilbud, anbefalinger, invitasjoner til arrangementer og annen informasjon som vi mener er relevant for deg. For å gjøre dette mulig gjøres det analyser av de opplysningene Dustin samler inn, for eksempel alder, bosted, ordrehistorikk og brukergenererte data.

Når du samtykker til ovennevnte behandling oppgir du blant annet postadressen, e-postadressen og telefonnummeret ditt. Dustin vil bruke disse kontaktopplysningene til å formidle tilbud og annen markedsføring om liknende produkter og tjenester til deg.

Vi kommuniserer vanligvis tilbudene våre per e-post, brev, SMS/MMS og telefon. Noen ganger kommuniserer vi via digitale annonser på eksterne nettsider.

Når du samtykker til denne behandlingen vil du motta individuelt tilpasset kommunikasjon med personlige tilbud, nyheter, produktanbefalinger, invitasjoner til arrangementer og ytelser knyttet til deg. Ved å tilpasse tilbud og annen kommunikasjon til deg i henhold til opplysningene dine og atferden din, sørger vi for at du mottar relevant informasjon som kan være av interesse for deg. Dessuten gir vi deg en personlig tilpasset opplevelse av nettstedet vårt.

Dustin har rett til å gi ulike personer ulike ytelser og tilbud. Dette innebærer at Dustin ikke er forpliktet til å gi de samme ytelsene eller tilbudene til alle. Ulike tilbud kan for eksempel gis til personer som bor innenfor et bestemt geografisk område.

For å kunne tilpasse ytelser, tilbud og kommunikasjon til deg, må Dustin gjøre analyser på segment-, individ- eller aggregert nivå basert på de opplysningene vi samler inn om deg – for eksempel bosted, hvordan du bruker nettstedet vårt, hvilke av våre produkter, tjenester og tilbud du har vist interessere for ved å besøke forskjellige nettsider og deler av sider, hvordan du har brukt markedskommunikasjonen vår ved å åpne e-post og klikk på linker, hvilke arrangementer du har meldt deg på og deltatt i – og på resultater fra tilfredshets- eller markedsundersøkelser. Den innsikten vi får fra analyser ligger til grunn for vår kommunikasjon med deg og den informasjonen og de tilbudene som presenteres for deg på nettstedet vårt. Ved å bruke slike analyser unngår vi også å sende informasjon til deg som du kan oppleve som unødvendig eller uinteressant. Innsikten våre analyser gir, kan også ligge til grunn for hvordan vi utvikler virksomheten vår, for eksempel hvilke produkter Dustin velger å kjøpe inn, og hvordan vi forbedrer nettstedene våre.

Du kan når som helst kontakte oss på [email protected] for å reservere seg mot personlige tilbud og kommunikasjon tilpasset dine opplysninger, preferanser og atferd. Dessuten får du mulighet til å reservere deg mot å motta markedsføring i den enkelte utsendelse.

For mer informasjon om hvordan vi behandler, lagrer og hvordan vi ellers sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med gjeldende lovverk, se vår fullstendige personvernpolicy