Kjøpsvilkår

Versjon 2022:1 gjeldende fra 11 april 2022.
Som forbruker som handler hos Dustin Norway AS («Dustin home») omfattes du av Forbrukerkjøpsloven og Angrerettloven.

1. Anvendelsesområde

Dustin home sine generelle kjøpsbetingelser for forbrukere gjelder fra og med ovenstående dato og erstatter de kjøpsbetingelser som tidligere er gitt av Dustin home. Dustin Norge har en egen nettside for bedrifter; se www.dustin.no eller trykk «bedrift» oppe til høyre på denne siden. For bedrifter som allikevel velger å handle på Dustin home, så gjelder kjøpsvilkårene angitt på bedriftssiden. For bedrifter er det kjøpsloven som gjelder, ikke forbrukerkjøpsloven.

2. Produktinformasjon

Varene som presenteres via Dustin homes hjemmesider utgjør Dustin homes ordinære sortiment. Ved eventuelle forskjeller mellom vilkår, produktinformasjon eller priser som angis på Dustin homes hjemmesider og de som angis via øvrige publikasjoner, for eksempel katalogen, så er det informasjonen på hjemmesidene som gjelder.

Generell informasjon om produktene på Dustin homes nettside (inkludert informasjon om et produkts egenskaper og funksjon) er gitt på de respektive produktsidene. Dustin home henviser til produktmanualen, alternativt til de respektive produsentene for mer informasjon. For digital software henviser Dustin home til produktemballasjen for utførlig informasjon om hvilken maskin- og programvare som kreves for å anvende det digitale innholdet.

3. Pris og frakt

Prisene på Dustin homes hjemmeside oppdateres i sanntid og vises inklusive moms. Prisene angis i norske kroner, frakt kommer i tillegg på hver enkelt bestilling, i henhold til informasjonen nedenfor.

Dustin home forbeholder seg retten til å endre priser på hjemmesiden og på andre publikasjoner uten foregående varsel. Mellom Dustin home og kunden gjelder fastsatt pris om ikke annen avtale gjelder.

Frakt tilkommer på alle ordrer. Den totale fraktkostnaden regnes ut ved fakturering av ordren når det framgår om varen kan sendes med post eller må leveres på pall. Grunnkostnaden er 99 kr per ordre for varer som leveres med post. For gods som leveres på pall (plasma-TV, LCD-TV, etc.) debiteres 799 kr. Varene kan ikke hentes hos Dustin home.

Mer informasjon om fraktkostnader finner du her

4. Betalingsvilkår

Som kunde er du klar over og aksepterer at gjennomføringen av et kjøp på nettsiden Dustin Home, innebærer et betalingsansvar.

Betalingen kan gjøres via en kortbetaling, betaling med faktura eller delbetaling/konto. Samtlige betalinger administreres av Klarna Bank AB (publ) som i dette tilfellet tar ansvar for kredittvurdering, varsling og mottaking av betaling. Merk at kravet i dette tilfellet kommer til å overlates til Klarna Bank AB (publ) og betaling med frigjørende virkning kan derfor kun skje til Klarna Bank AB (publ) på den kontoen som er angitt på fakturaen. Ved betaling via faktura/delbetaling kan en kredittvurdering bli gjort.

Ved forsinket betaling tilføyes en avgift for betalingspåminnelse og forsinkelsesrente i tråd med Klarna Bank AB (publ) sine vilkår for faktura og delbetaling/konto.

Mer informasjon om våre betalingsvilkår finner du her

5. Bestilling og ordrebekreftelse

Ved å gjennomføre et kjøp hos Dustin home aksepterer du disse kjøpsvilkårene. Gjennom å akseptere kjøpsvilkårene forplikter du deg til å følge vilkårene i sin helhet.

Kjøper må være myndig og over 18 år.

Ved ordre sendes en bekreftelse som tituleres bestillingsbekreftelse på e-post. Bekreftelsen gir informasjon om innholdet i bestillingen. I forbindelse med at ordren ekspederes fra Dustin homes lager får kunden melding med en ordrebekreftelse om at ordren er på vei, samt faktura. Bindende avtale er inngått ved utsendelse av ordrebekreftelse til kunden.

6. Endring/avbestilling av ordre

Du har mulighet til å endre ordren kostnadsfritt fram til at leveransen har blitt pakket hos Dustin homes. Endring kan skje pr telefon til ordreavdelingen på 21 04 40 20 eller pr e-post: [email protected]. Kunden kan ikke endre ordren etter at ordren er pakket. OBS! Dersom du betaler ordren på forskudd kan ingen endringer utføres i ordren som gjør ordren dyrere, etter at betalingen er gjennomført!

Som kunde har du mulighet til å avbestille ordren kostnadsfritt fram til leveransen er klar for henting på ditt postkontor/utleveringssted. Avbestilling kan skje pr e-post: [email protected]. Dersom ordren er ekspedert av Dustin home kan du likevel avkreves en kostnad for uavhentet pakke (p.t. 300 kr inkl. moms) samt eventuelle andre kostnader Dustin home har hatt grunnet avbestillingen.

7. Leveranse

Så lenge bestillingen utføres før kl. 15:30, og produktene finnes på lager, ekspederes ordren som regel samme dag. Ordrebekreftelse sendes bare ut via e-post, og bare til den adressen kunden oppgir ved bestilling.

Leveringstiden for varer som finnes på lager er 1-3 dager. Lagerstatus "Bestillingsvare" innebærer at varen eventuelt kan ha lengre leveringstid. Om en leveranse er forsinket vil Dustin home informere deg om dette på den e-postadressen du har angitt. Informasjon gis også om ny leveringstid. Du har rett til å heve kjøpet kostnadsfritt om du ikke aksepterer den nye foreslåtte leveringstiden ved å kontakte Dustin home på 21 04 40 20 eller [email protected].

Din ordre leveres til nærmeste postkontor om leveransen veier mindre enn 35 kg. Ordrer som veier over 35 kg, eller av annen grunn må sendes på pall, leveres på pall hjem til kunden, én utkjøring inngår i fraktprisen. Er kunden ikke til stede når pallen leveres så kan palleveransen hentes av kunden på nærmeste postterminal.

Varer kan ikke hentes hos Dustin homes. Ordre hos Dustin home kan dessverre ikke leveres delvis. Får du postleveranse med landpostbud kan du dessverre ikke bestille hjemleveranse av postpakke.

Dustin home har ansvar for varen fram til at den er levert til kunden.

Leveranse skjer bare til adresser i Norge. Leveringsadresse skal være en gate-/veiadresse, og ikke postboksadresse, i henhold til Brings betingelser for pakkepost.

For forsendelser som ikke har blitt hentet eller avbestilt debiteres en avgift for transport og administrasjon. Avgiften er for øyeblikket 300 kr. Vær klar over at dersom du angrer ditt kjøp og vil returnere varen, må du først hente ut varen og deretter returnere den i henhold til disse vilkår.

Mer informasjon om våre leveringsvilkår finner du her.

8. Angrerett

Forbrukeren har i følge angrerettloven i visse tilfeller rett til å angre et kjøp. Dette gjøres gjennom å meddele Dustin home innen 14 dager fra den dagen forbrukeren tok imot det siste partiet eller siste delen av ordren. Angreretten gjelder ikke dataprogram, lyd- og bildeopptak der forseglingen har blitt brutt. Dette gjelder også teknisk forsegling, som for eksempel serienummer. Angreretten gjelder ikke bedrifter.

Forbrukeren har da rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt, men må selv stå for returens fraktkostnader.

Dersom du vil benytte angreretten må du registrere ny sak via din ordrehistorikk på Dustin homes hjemmeside www.dustinhome.no eller kontakte Dustin home kundeservice på e-post [email protected] og oppgi ordre- eller fakturanummer for å få tildelt et returnummer som pakken må merkes med. Formålet med returnummeret er å gjøre identifiseringen av og administreringen rundt returen lettere. Du vil alltid få tilsendt ett angrerettskjema når du bestiller en vare hos Dustin home. Dette skjemaet finner du på baksiden av plukklisten som i fysisk form ligger med i pakken du har bestilt.

Det beløp som du betalte for varen inklusivt opprinnelig fraktkostnad vil tilbakebetales senest innen 14 dager etter mottak av ditt varsel om utøvelse av angreretten, forutsatt at Dustin home innen dette tidspunkt har fått varene i retur, eller dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling kan skje ved bruk av et annet betalingsmiddel enn det som ble benyttet som betaling.

Du har rett til å undersøke varen i den utstrekning som er påkrevd for å fastslå varens art, egenskaper eller funksjon. Du kan likevel måtte erstatte Dustin home for varens verdireduksjon om varen er blitt brukt eller håndtert utover det som er nødvendig for å fastslå dens art, egenskaper eller funksjon. Slikt prisavslag kan beløpe seg til varens totale pris.

Dersom du returnerer varen med returnummeret du har fått oppgitt, så tar Dustin home ansvar for varen fra det øyeblikket du leverer varen fra deg på posten. Dustin home tar ikke ansvar for pakker som sendes inn uten et returnummer, og angreretten anses ikke for benyttet før du har henvendt deg til Dustin Home for å få opprettet retursak.

9. Lysende eller mørke piksler på TFT-skjermer

På alle skjermer med såkalt flat billedskjerm finnes det en risiko for at det kan være enten lysende eller mørke piksler allerede ved leveranse. Dette betraktes som kvalitetsmessige variasjoner i bildeelementene som oppstår allerede ved produksjonen, ikke som en feil ved produktet. Tillatt antall mørke eller lysende piksler varierer mellom produsentene, men de fleste holder seg til standarden ISO 13406-2 (TFT-skjermer, skjermer på bærbare PC’er etc, regnes til klasse 2 av billedelement om ikke annet fremgår fra produktinformasjonen). Lysende eller mørke prikker kan også oppstå etter en tids bruk. Også dette er normalt og havner ikke inn under garantien spesifisert av produsenten, så fremt ikke antallet overstiger det tillatte nivået gitt av ISO 13406-2 eller respektive produsents garantivilkår.

I standarden ISO 13406-2 deles TFT-elementer inn i fire ulike klasser, klasse I, klasse II, klasse III, og klasse IV. TFT-elementer som hører til klasse I får ikke ha lysende eller mørke piksler. Til denne klassen hører TFT-elementer som er ment for militært bruk eller medisinsk apparatur.

>For TFT-element som tilhører klasse II tillates et visst antall lysende eller mørke prikker regnet pr antall millioner piksler som skjermen består av. Alle TFT- element ment for bedrifts- eller forbrukermarkedet hører til klasse II. Klasse III og IV tillater flere defekte piksler men denne typen element forekommer nesten ikke på det norske markedet.

Dustin home gir ingen ytterligere garantier utover de som produsenten har spesifisert.

10. Åpent kjøp

Selv etter at angreretten har utløpt kan du angre et kjøp. Dustin home aksepterer retur mot fullstendig tilbakebetaling av kjøpesummen i 60 dager etter faktureringsdato. Forbrukeren har da rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager, men må selv stå for returens fraktkostnader. For å ha rett til åpent kjøp skal forsendelsen være uåpnet, varen skal verken være brukt eller ødelagt. Åpent kjøp gjelder bare privatpersoner, ikke bedriftskunder. For bedriftskunder gjelder returrett på uåpnet forsendelse i 10 dager fra faktureringsdato.

11. Reklamasjon

Om du har fått feil eller mangelfull forsendelse (for transportskader, se nedenfor) så skal du reklamere til Dustin home innen rimelig tid. Du bør undersøke alle varer nøye etter å ha mottatt de, for å forvisse deg om at de er feilfrie og fungerer som de skal, samt at de har de egenskaper som du forventer.

Ved reklamasjon, kontakt Dustin homes kundeservice via e-postadressen [email protected] eller via Dustin homes hjemmeside www.dustinhome.no, og oppgi ordre- eller fakturanummer samt årsak til reklamasjonen. Da får du et returnummer, samt en forhåndsbetalt fraktseddel for å returnere produktet. Formålet med returnummeret er å gjøre administrasjonen rundt, samt identifiseringen av den returnerte varen lettere.

Vær oppmerksom på at det å få et returnummer og en returfraktseddel ikke er det samme som å få sin reklamasjon godkjent. Benyttes returnummeret fra Dustin home så bør varen være på plass hos Dustin home innen to uker etter at returnummeret er utstedt.

Når varen er returnert og reklamasjonen godkjent kompenserer Dustin home deg i henhold til reglene i Forbrukerkjøpsloven gjennom reparasjon av eksisterende produkt, et nytt, tilsvarende produkt eller ved at du får tilbake din betaling for produktet (inkl. eventuelle øvrige kostnader).

Dustin home kontrollerer og tester innsendte varer i henhold til din beskrivelse av skaden, det er derfor en fordel om din beskrivelse er så utførlig som mulig. Om Dustin home finner at varen er feilfri faktureres en avgift som for øyeblikket er 300 kr inkl. moms for å dekke Dustin homes kostnader i forbindelse med returen.

12. Retur

Returer skal sendes tilbake i den originale emballasjen samt være godt innpakket ytteremballasje godkjent av posten (for eksempel brun wellpapp). Varer som leveres på pall (LCD-TV, Plasma-TV og lignende) skal i tilfelle retur lastes på pall for å unngå transportskader. Eventuelle transportskader faktureres deg som kunde.

Ved å benytte deg av åpent kjøp eller reklamasjon står du for kostnaden for retur og du har ansvar for produktet til det er kommet i Dustin home besittelse. Ved godkjent reklamasjon får du kompensasjon for fraktkostnad.

Nærmere informasjon om angrerett, finner du under punkt 8.

Ved retur med Dustin homes utsendte adresselapp (som fås ved kontakt med Dustin home for bruk av angrerett) overtar Dustin home risikoen for vare fra det tidspunkt du overlater den på posten.

Mer informasjon om fraktkostnader finner du her.

13. Transportskader

Transportskader skal meldes samme dag som du tar imot leveransen til Bring/PNLs kundetjeneste på telefonnummer 23 14 76 00 og til Dustin home på e-post: [email protected]. Du skal under ingen omstendigheter løse ut en forsendelse som ser skadet ut, selv om du tror at innholdet er uskadd! Om du oppdager skaden først etter at du har åpnet forsendelsen, må du umiddelbart reklamere til Dustin home og Bring/PNL, i henhold til det ovenstående.

14. Garanti

Garantitiden varierer mellom produktene, dette spesifiseres i produktinformasjonen. Spørsmål vedrørende garanti avhenger av varens art. I visse tilfeller behandles garantispørsmål av produsenten eller av et verksted som produsenten har godkjent. I andre tilfeller behandler Dustin home garantispørsmål. Om du føler deg usikker kan du gjerne ta kontakt for informasjon om rutinene omkring garantien for akkurat det produktet som du er interessert i. Du når oss via e-post, [email protected].

Dustin home gir ingen ytterligere garantier utover respektive produsenters konkrete garantivilkår.

15. Ansvarlig for feil

Om det foreligger feil som Dustin home har ansvar for, så påtar Dustin home seg at på egen bekostning bøte på feilen ved reparasjon, ny leveranse eller tilbakebetaling av kjøpesummen, dersom dette kan skje uten vesentlig kostnad og ubeleilighet for Dustin home. Ytterligere rettigheter for kunde kan være en følge av respektive produsenters garantier.

Dustin homes ansvar som følge av feil ved varen er begrenset til det som angis i disse kjøpsvilkårene, samt det som følger av forbrukerkjøpsloven. Dustin home har ikke noe ansvar for eksempelvis inkompatibilitet, forsinket leveranse, skadebringende egenskaper i varene, produktansvar, tap i næringsvirksomhet, driftsstans, tap av lagret informasjon, merarbeid eller annen økonomisk skade. Tenk på alltid å ta backup av viktige data, Dustin home kan ikke gjenskape eller ta backup av kundenes data i tilfelle reklamasjon.

Dustin home har under ingen omstendigheter ansvar for indirekte skader, følgeskader eller noen annen skade som følge av vanskelighet eller umulighet med å benytte PC eller informasjon, tap av informasjon eller uteblitt gevinst i forbindelse å benytte informasjonen som ligger på denne serveren.

16. Teknisk support

For teknisk support og brukerstøtte, har Dustin home rett til å henvise deg til de respektive produsentene samt, der det er aktuelt, til tredjeparts betalingssupport. Telefonnummer til de respektive produsenter/leverandører vises på Dustin homes nettside under fanen Kundeservice/Hvem kontakter jeg. Vær oppmerksom på at support og feilmeldinger kan være på engelsk for visse produsenter, og i visse fall kan feilmelding bare gis via e-post eller hjemmeside.

17. Kundekonto

Innloggingsinformasjon (brukernavn og passord) til kundekonto på Dustin homes nettside skal håndteres slik at de ikke gjøres kjent for uvedkommende. Ved å gi dine innloggingsdetaljer til noen andre bekrefter du at den personen har rett til å gjøre bestillinger i ditt navn og at du er ansvarlig for betaling av slike bestillinger. Om du tror at noen uvedkommende har tilgang til dine innloggingsdetaljer plikter du å umiddelbart meddele Dustin home dette og å bytte ditt passord.

Fullstendige vilkår for konto på Dustin homes nettside fremgår av Kontovilkår.

18. Personopplysninger

Informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger finnes i våre Retningslinjer for personvern.

19. Spesielle vilkår for programvare

All programvare som finnes tilgjengelig for å hentes fra denne serveren er opphavsrettslig beskyttet på vegne av de respektive produsentene. Ved kjøp av programvare har ikke kunden noen annen rett til denne enn det som følger av de lisensvilkår som finnes vedlagt de respektive programvarene.

20. Immaterielle rettigheter

Innholdet på Dustin homes nettside eies av Dustin home eller deres lisensgivere. Informasjonen er beskyttet gjennom markedsføringsrettslige og immaterialrettslige lover, hvilket innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout etc. ikke kan kopieres eller på noen annen måte brukes uten skriftlig godkjennelse fra Dustin home.

Utskrift eller annen kopiering av materialet er tillatt for eget, privat og ikke-kommersielt bruk, med mindre noe annet fremgår av det aktuelle dokumentet, og så fremt informasjonen ikke kopieres til noe nettverk eller offentliggjøres i media, at dokument og tilhørende grafikk ikke modifiseres eller endres, bilder ikke distribueres uten tilhørende tekst eller at tekst siteres utenfor sin sammenheng, og alle innehavere av opphavsrett angis i alle tilfeller.

Ut over dette er det forbudt å kopiere, lagre eller på annan måte reprodusere, bearbeide, endre, overføre, overlate, eller utnytte materialet eller delar av det uten på forhånd ha fått skriftligt samtykke fra Dustin home.

21. Lenker til en tredjeparts nettsted

Lenker i denne publikasjonen gjør det også mulig å forlate denne serveren. Nettsidenes lenker kontrolleres ikke av Dustin home og Dustin home har derfor ikke noe ansvar for innholdet på nettsidene som Dustin home lenker til, eller for hvilke lenker som nettstedene har videre. Dustin Norway AS lenker til andre nettsteder er ene og alene for å lette søk, og det at Dustin home legger opp en lenke innebærer ikke uten videre at Dustin home godkjenner nettstedet.

22. Tvist

En eventuell tvist kan henvises til Forbrukerrådet. Dustin home har som policy å følge Forbrukerrådets anbefalinger.

23. Annet

Dustin Home kan ikke holdes ansvarlig for ulemper som oppstår grunnet omstendigheter utenfor Dustin Home sin kontroll herunder krigslignende hendelser, opptøyer og lignende uroligheter, ekstreme værforhold, avbrudd i vanlige forbindelsesledd, generell varemangel, eksport- og importrestriksjoner, lovregulering eller annet påbud fra norske eller utenlandske myndigheter, streik, lockout, blokade eller annen arbeidshindring, brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Fakta og prisinformasjon, dokumenter og tilhørende grafikk som publiseres på denne serveren kan inneholde for trykk- og/eller tekniske feil, samt med forbehold for leverandørers prisforhøyelser, eventuelle ukorrekte tekniske spesifikasjoner med mer, samt at den ønskede varen er utsolgt. Dustin home fraskriver seg alt ansvar i forhold til informasjon og/eller dokument som er lenket til denne publikasjonen. Informasjonen på serveren endres periodevis.

De opplysninger som gis på hjemmesiden utgjør og manifesterer ikke annet om anvendelighet, bruksområde, garanti eller lignende enn det som direkte angis.

Dustin home forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inklusive men ikke begrenset til priser, tekniske spesifikasjoner og produkttilbud uten foregående varsel, samt retten til når som helst å gjøre forbedringer og/eller endringer i alt av innhold på denne serveren uten plikt til å informere om dette. Slike endringer gjelder ikke for allerede inngåtte kjøpsavtaler.

Publiserte fakta- og prisinformasjoner, dokument, grafikk med mer kan inneholde tekniske og/eller typografiske feil. Dustin home fraskriver seg alt ansvar i forhold til denne typen informasjon så vel som annen referert informasjon og/eller dokument i eller lenket til denne publikasjonen.

Aktuelle tilbud gjelder så lenge det finns varer på lager, om ingenting annet opplyses. Dustin home forbeholder seg retten til når som helst å endre disse kjøpsvilkårene.

Alle produkter som Dustin home selger kan brukes i Norge.

Dustin home og/eller respektive leverandører har ikke noe ansvar for at informasjonen i dokument og tilhørende grafikk som publiseres på serveren kan være brukbar i andre sammenhenger. Samtlige slike dokument og denne typen tilbehør drives i til enhver tid eksisterende form, uten noen som helst garanti.

Bruk for andre formål enn de som er angitt ovenfor, og som heller ikke Dustin home har gitt sin uttrykkelige tillatelse til, er ulovlig og kan medføre straffe- og erstatningsansvar.

24. Forbrukerklager

Om ditt Dustin-produkt er mangelfullt er du alltid velkommen til å kontakte Dustins kundeservice. Du når vår kundeservice på telefonnummer 21 04 40 10, via chattefunksjonen på vår hjemmeside eller gjennom din kundekonto. Informasjon om hvordan du tar kontakt via kundekonto finner du på dustinhome.no/service/returinformasjon.

Om du likevel ikke er fornøyd etter at vår kundeservice har behandlet din reklamasjon, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Nærmere informasjon om hvordan du klager, finner du her: www.forbrukerradet.no/klageguide.

Du kan også bruke EU-kommisjonens nettbaserte klageportal (ODR) som er tilgjengelig her: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

25. Kontakt oss

Dustin Norway AS
Besøksadresse: Tykkemyr 1, 1597 Moss
Kundeservice: 21 04 40 10
E-post: [email protected]
Org.nummer: 939 483 969
VAT: NO939483969MVA