Kjøpsvilkår

Versjon 2018:1 gjeldende fra 1. juni 2018.

1. Aktuelt område

Dustin Norway AS sine generelle kjøpsbetingelser for forbrukere gjelder fra og med ovenstående dato og erstatter de kjøpsbetingelser som tidligere er gitt av Dustin Norway AS. Varene som presenteres via Dustin homes hjemmesider utgjør Dustin Homes ordinære sortiment. Ved eventuell forskjeller mellom vilkår, produktinformasjon eller priser som angis på Dustin homes hjemmesider og de som angis via øvrige publikasjoner, for eksempel katalogen, så er det informasjonen på hjemmesidene som gjelder.

2. Bedriftskjøp

Dustin Norge har en egen nettside for bedrifter; se www.dustin.no eller trykk «bedrift» oppe til høyre på denne siden. For bedrifter som allikevel velger å handle på Dustin Home, så gjelder kjøpsvilkårene angitt på bedriftssiden. For bedrifter er det kjøpsloven som gjelder, ikke forbrukerkjøpsloven.

3. Pris og betaling

Prisene på Dustin Norway AS' hjemmeside oppdateres i realtid og vises inklusive moms. Prisene angis i norske kroner, frakt kommer i tillegg på hver enkelt bestilling, i henhold til informasjonen nedenfor.

Dustin Norway AS forbeholder seg rett til å endre priser på hjemmesiden og på andre publikasjoner uten foregående varsel. Mellom Dustin Norway AS og kunden gjelder fastsatt pris om ikke annen avtale gjelder. Kunden kan betale med faktura eller med bankkort utstedt i Norge. Kjøper må være myndig og over 18 år. Ordrer leveres bare til adresser i Norge. Fakturering foregår via Dustin Norway AS' samarbeidspartner Klarna AS, tidligere Kreditor Europe AS. Kunden samtykker i at det innhentes opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsbyråer som et ledd i kredittvurderingen. Kunden aksepterer ved å oppgi sin mailadresse at gjenpartsbrev sendes elektronisk til den oppgitte e-postadresse, alternativt sendes manuelt til kundens Folkeregistrerte adresse.

Leveranser som ikke hentes debiteres en avgift på 300 kr inklusive moms for å dekke de kostnader for frakt og administrasjon. Dette gjelder ikke for pakker som kunden har avbestilt før leveranse.

Ved ordre sendes en bekreftelse som tituleres bestillingsbekreftelse på e-post. Bekreftelsen utgjør informasjon om innholdet i bestillingen. I samband med at ordren ekspederes fra Dustin Norway AS' lager får kunden melding om at ordren er på vei, samt faktura.

Ved åpenbare feil, som såkalte forklaringsfeil eller lignende vedrørende pris eller den produktinformasjon som angis i bestillingsbekreftelsen eller fakturaen, har Dustin Norway AS rett til å korrigere prisen eller informasjonen, hvorpå ny bestillingsbekreftelse og faktura sendes til kunden. Kunden har rett til å avbestille sin ordre uten kostnad dersom korrigeringene ikke aksepteres.

4. Fraktkostnad

Frakt tilkommer på alle ordrer. Den totale fraktkostnaden regnes ut ved fakturering av ordren da det framgår om varen kan sendes med posten eller må leveres på pall. Grunnkostnaden er 99 kr per ordre for varer som leveres med post. For gods som leveres på pall (plasma-TV, LCD-TV, etc.) debiteres 799 kr. Varene kan ikke hentes hos Dustin Norway AS.

5. Leveranse

Så lenge bestillingen utføres før kl 15:30, og produktene finnes i lager, ekspederes ordren som regel samme dag. Ordrebekreftelse sendes bare ut via e-post, og bare til den adressen kunden oppgir ved bestilling. Varer kan ikke hentes hos Dustin Norway AS. Ordre hos Dustin Norway AS kan dessverre ikke leveres delvis.

Leveransetiden for varer som finnes i lager er 1-3 dager. Lagerstatus "Bestillingsvare" innebærer at varen eventuelt kan ha lengre leveransetid.

Leveranse skjer bare til adresser i Norge. Leveringsadresse skal være en gate-/veiadresse, og ikke postboksadresse, i henhold til Brings betingelser for pakkepost

Din ordre leveres til nærmeste postkontor om leveransen veier mindre enn 35 kg. Ordrer som veier over 35 kg, eller av annen grunn må sendes på pall, leveres på pall hjem til kunden, én utkjøring inngår i fraktprisen. Er kunden ikke til stede når pallen leveres så kan palleveransen hentes av kunden på nærmeste postterminal.

Får du postleveranse med landpostbud kan du dessverre ikke bestille hjemleveranse av postpakke.

Dustin Norway AS har ansvar for varen fram til at den er levert til kunden.

6. Endring av ordre

Du har mulighet til å endre ordren kostnadsfritt fram til at leveransen har blitt pakket hos Dustin Norway AS. Endring kan skje pr telefon til ordreavdelingen på 21 04 40 20 eller pr e-post: ordre@dustinhome.no. Kunden kan ikke endre ordren etter at ordren er pakket. OBS! Dersom du betaler ordren på forskudd kan ingen endringer utføres i ordren som gjør ordren dyrere, etter at betalingen er gjennomført!

7. Forsendelser som ikke hentes

For forsendelser som ikke har blitt hentet eller avbestilt debiteres en avgift for transport og administrasjon. Avgiften er for øyeblikket 300 kr.

8. Garanti

Garantitiden varierer mellom produktene, dette spesifiseres i produktinformasjonen. Spørsmål vedrørende garanti avhenger av varens art. I visse tilfeller behandles garantispørsmål av produsenten eller av et verksted som produsenten har godkjent. I andre tilfeller behandler Dustin Norway AS garantispørsmål. Om du føler deg usikker kan du gjerne ta kontakt for informasjon om rutinene omkring garantien for akkurat det produktet som du er interessert i. Du når oss via e-post, kundeservice@dustinhome.no

9. Lysende eller mørke piksler på TFT-skjermer

På alle skjermer med såkalt flat billedskjerm finnes det en risiko for at det kan være enten lysende eller mørke piksler allerede ved leveranse. Dette betraktes som kvalitetsmessige variasjoner i bildeelementene som oppstår allerede ved produksjonen, ikke som en feil ved produktet. Tillatt antall mørke eller lysende piksler varierer mellom produsentene, men de fleste holder seg til standarden ISO 13406-2 (TFT-skjermer, skjermer på bærbare PC’er etc, regnes til klasse 2 av billedelement om ikke annet fremgår fra produktinformasjonen). Lysende eller mørke prikker kan også oppstå etter en tids bruk. Også dette er normalt og havner ikke inn under garantien, så fremt ikke antallet overstiger det tillatte nivået gitt av ISO 13406-2 eller respektive produsents garantivilkår.

I standarden ISO 13406-2 deles TFT-elementer inn i fire ulike klasser, klasse I, klasse II, klasse III, og klasse IV. TFT-elementer som hører til klasse I får ikke ha lysende eller mørke piksler. Til denne klassen hører TFT-elementer som er ment for militært bruk eller medisink apparatur.

>For TFT-element som tilhører klasse II tillates et visst antall lysende eller mørke prikker regnet pr antall millioner piksler som skjermen består av. Alle TFT- element ment for bedrifts- eller forbrukermarkedet hører til klasse II. Klasse III og IV tillater flere defekte piksler men denne typen element forekommer nesten ikke på det norske markedet.

Dustin Norway AS gir ingen ytterligere garantier utover de som produsenten har spesifisert.

10. Forbrukerens (privatpersonens) angrerett ved e-kjøp

Forbrukeren har i følge forbrukerkjøploven og loven om e-handel i visse tilfeller rett til å angre et kjøp. Dette gjøres gjennom å meddele Dustin Norway AS innen 14 dager fra den dagen forbrukeren tok imot det siste partiet eller siste delen av orderen. Angreretten gjelder ikke dataprogram, lyd- og bildeopptak der forseglingen har blitt brutt. Dette gjelder også teknisk forsegling, som for eksempel serienummer. Angreretten gjelder ikke bedrifter.

Forbrukeren  har da rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt, men må selv stå for returens fraktkostnader.

Du vil alltid få tilsendt ett angrerettskjema når du bestiller en vare hos Dustin home. Dette skjemaet finner du på baksiden av plukklisten som i fysisk form ligger med i pakken du har bestilt.

Dersom du vil benytte angreretten må du registrere ny sak via din ordrehistorikk på Dustin home hjemmeside www.dustinhome.no eller kontakte Dustin home kundeservice på e-post kundeservice@dustinhome.no og oppgi ordre- eller fakturanummer for å få tildelt et returnummer pakken må merkes med. Formålet med returnummeret er å gjøre identifiseringen av og administreringen rundt returen lettere. Dersom du returnerer varen med returnummeret du har fått oppgitt, så tar Dustin home ansvar for varen fra det øyeblikket du leverer varen fra deg på posten. Dustin home tar ikke ansvar for pakker som sendes inn uten et returnummer, og angreretten anses ikke for benyttet før du har henvendt deg til Dustin Home for å få opprettet retursak.

Her kan du i sin helhehet se både forbrukerkjøpsloven og e-handelsloven.

Varen skal pakkes godt inn, med fordel i emballasjen som den kom i, og eventuelle skader forårsaket av mangelfull emballasje debiteres deg som kunde. Varer som sendes til Dustin home i oppkrav kommer ikke til å hentes ut.

Varer som leveres på pall (LCD-TV, Plasma-TV og lignende) må, om de returneres, lastes på pall for å unngå at varen skades under transport.

11. Åpent kjøp

Selv etter at angreretten i følge e-handelsloven har utløpt kan du angre et kjøp. Dustin Norway AS aksepterer retur mot fullstendig tilbakebetaling av kjøpesummen i 60 dager etter faktureringsdato. Forbrukeren har da rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager, men må selv stå for returens fraktkostnader. For å ha rett til åpent kjøp skal forsendelsen være uåpnet, varen skal verken være brukt eller ødelagt. Åpent kjøp gjelder bare privatpersoner, ikke bedriftskunder. For bedriftskunder gjelder returrett på uåpnet forsendelse i 10 dager fra faktureringsdato.

12. Reklamasjon

Om du har fått feil eller mangelfull forsendelse (for transportskader, se nedenfor) så skal du reklamere til Dustin Norway AS innen rimelig tid, samt på en gitt måte returnere varen. Du bør undersøke alle varer nøye etter å ha mottatt de, for å forvisse deg om at de er feilfrie og fungerer som de skal, samt at de har de egenskaper som du forventer.

Ved reklamasjon, kontakt Dustin Norway AS’ kundeservice via e-postadressen kundeservice@dustinhome.no eller via Dustin Norway AS’ hjemmeside www.dustinhome.no, og oppgi ordre- eller fakturanummer samt årsak til reklamasjon. Da får du et returnummer, samt en forhåndsbetalt fraktseddel for å returnere produktet. Formålet med returnummeret er å gjøre administrasjonen rundt, samt identifiseringen av den returnerte varen lettere. I de tilfeller der produsenten bedriver egen support og garantiservice forbeholder Dustin seg retten til å henvise reklamasjonsærender direkte til respektive produsents support eller produsentens servicepartnere.

Vær oppmerksom på at det å få et returnummer og en returfraktseddel ikke er det samme som å få sin reklamasjon godkjent. Benyttes returnummeret fra Dustin Norway AS så bør varen være på plass hos Dustin Norway AS innen to uker etter at returnummeret er utstedt.

Returer skal sendes tilbake i den originale emballasjen samt være godt innpakket ytteremballasje godkjent av posten (for eksempel brun wellpapp). Eventuelle transportskader debiteres deg som kunde. Dustin Norway AS kontrollerer og tester innsendte varer i henhold til din beskrivelse av skaden, det er derfor en fordel omd in beskrivelse er så utførlig som mulig. Om Dustin Norway AS finner at varen er feilfri debiteres er avgift som for øyeblikket er 300 kr inkl moms for å dekke Dustin Norway AS’ kostnader i forbindelse med returen.

Varer som leveres på pall (LCD-TV, Plasma-TV och liknande) skal i tilfelle retur lastes på pall for å unngå transportskader.

Transportskader skal meldes samme dag som du tar imot leveransen til Bring/PNLs kundetjeneste på telefonnummer 23 14 76 00 og til Dustin Norway AS på e-post: kundeservice@dustinHome.no.Du skal under ingen omstendigheter løse ut en forsendelse som ser skadet ut, selv om du tror at innholdet er uskadd! Om du oppdager skaden først etter at du har åpnet forsendelsen, må du umiddelbart reklamere til Dustin Norway AS og posten, i henhold til det ovenstående.

13. Ansvarlig for feil

Om det foreligger feil som Dustin Norway AS har ansvar for, så påtar Dustin Norway AS seg at på egen bekostning bote på feilen ved reparasjon, ny leveranse eller tilbakebetaling av kjøpesummen, dersom dette kan skje uten vesentlig kostnad og ubeleilighet for Dustin Norway AS. Ytterligere rettigheter for kunde kan være en følge av respektive produsenters garantier.

Dustin Norway AS’ ansvar som følge av feil ved varen er begrenset til det som angis i disse alminnelige kjøpsvilkårene, samt det som angis i forbrukerkjøpsloven. Dustin Norway AS har ikke noe ansvar for eksempelvis inkompatibilitet, forsinket leveranse, skadebringende egenskaper i varene, produktansvar, tap i næringsverksamhet, driftsstans, tap av lagret informasjon, merarbeid eller annen økonomisk skade. Tenk på å alltid ta backup på viktige data, Dustin Norway AS kan ikke gjenskape eller ta backup på kundenes data i tilfelle reklamasjon.

Vær oppmerksom på at support og feilmeldinger kan være på engelsk for visse produsenter, og i visse fall kan feilmelding bare gis via e-post eller hjemmeside.

14. Spesielle vilkår for programvare

Ved kjøp av programvare har ikke kunden noen annen rett til denne en det som følger av de lisensvilkår som finnesvedlagt de respektive programvarene.

15. Annet

Fakta og prisinformasjon gis med reservasjon for trykkfeil, leverandørers prisforhøyelser, eventuelle ukorrekte tekniske spesifikasjoner med mere, samt at den ønskede varen er utsolgt.

Alle navn, betegnelser med mere som forekommer på Dustin Norway AS’ hjemmesider er registrerte varemerker.

De opplysninger som gis på hjemmesiden utgjør og manifesterer ikke annet om anvendelighet, bruksområde, garanti eller lignende enn det som direkte angis.

Dustin Norway AS forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inklusive men ikke begrenset til tekniske spesifikasjoner, priser og produkttilbud uten foregående varsel.

Publiserte fakta- og prisinformasjoner, dokument, grafikk med mere kan inneholde tekniske og/eller typografiske feil. Dustin Norway AS fraskriver seg alt ansvar i forhold til denne typen informasjon såvel som annen referert informasjon og/eller dokument i eller lenket til denne publikasjonen.

Aktuelle tilbud gjelder så lenge det finns varer på lager, om ingenting annet opplyses.

Alle produkter som Dustin Norway AS selger kan brukes i Norge.

Force majeure, Dustin Norway AS kan ikke holdes anvarlig for forhindringer som står utenfor vår makt, for eksempel forstyrrelser i produksjon, lynnedslag, langvarige strømavbrudd, streik eller andre uforutsette hendelser.

Konfliktløsning

Vi ønsker å løse alle tvister i minnelighet.  Om du likevel ikke er fornøyd etter at vår kundeservice har behandlet din reklamasjon, kan du  ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Nærmere informasjon om hvordan du klager, finner du her: http://www.forbrukerradet.no/klageguide/.

16. Tillegg i forhold til dokument og tjenester som finnes tilgjengelige på Dustin Norway AS' server

Denne publikasjonen på serveren www.dustinhome.no drives med informativt formål og i til enhver tid eksisterende form; uten garantier av noe slag, inklusive men ikke begrenset til antydede garantier av anvendelighet og bruksområde for såvel spesifikke bruksmål som allmenne.

Fakta og prisinformasjon, dokumenter og tilhørende grafikk som publiseres på denne serveren kan innholde tekniske- og/eller typografiske feil. Dustin Norway AS fraskriver seg alt ansvar i forhold til informasjon og/eller dokument som er lenket til denne publikasjonen. Informasjonen på serveren endres periodevis.

Dustin Norway AS forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inklusive men ikke begrenset til priser, tekniske specifikasjoner og produkttilbud uten foregående varsel, samt retten til når som helst å gjøre forbedringer og/eller endringer i alt av innhold på denne serveren uten skyldighet til å informere om dette.

Dustin Norway AS og/eller respektive leverandører har ikke noe ansvar for at informasjonen i dokument og tilhørende grafikk som publiseres på serveren kan være brukbar i andre sammenhenger. Samtlige slike dokument og denne typen tilbehør drives i til enhver tid eksisterende form, uten noen som helst garanti. Dustin Norway AS har under ingen omstendigheter ansvar for indirekte skader, følgeskader eller noen annen skade som følge av vanskelighet eller umulighet med å benytte PC eller informasjon, tap av informasjon eller uteblitt gevinst i forbindelse å benytte informasjonen som ligger på denne serveren.

Bortsett fra det som fra gang til gang uttrykkelig angis i enkeltstående dokument i denne publikasjonen har hvem som helst mulighet til å lese, kopiere, skrive ut og distribuere dokument på denne serveren, under følgende forutsetninger: (1)bruk av denne typen informasjon skjer i informasjonsøyemed og for ikke-kommersielle formål, eller for privat bruk. Informasjonen får heller ikke kopieres til noe nettverk eller offentliggjøres i media; (2) dokument og tilhørende grafikk ikke modifiseres eller endres; (3) bilder får ikke distribueres uten tekst ; (4) tekst siteres utenfor sin sammenheng; (5) alle innehavere av opphavsrett angis i alle tilfeller.

Bruk for andre formål en de som er angitt ovenfor, og som heller ikke Dustin Norway AS har gitt sin uttrykkelige tillatelse til, er ulovlig og kan medføre straffe- og erstatningsansvar.

De dokumenter som angis ovenfor inkluderer ikke design eller layout på nettstedet www.dustinhome.no eller på andre nettsider som Dustin Norway AS eier, driver, lisensierer eller kontrollerer. Deler av Dustin Norway AS nettsider er beskyttede av immateriell lovgivning og kan ikke kopieres eller imiteres , verken helt eller delvis. Logoer, grafikk, lyd og bilder fra Dustin Norway AS’ nettsider kan ikke kopieres eller videresendes uten uttrykkelig tillatelse fra Dustin Norway AS.

17. Lenker til en tredjeparts nettsted

Lenker i denne publikasjonen gjør det også mulig å forlate denne serveren. Nettsidenes lenker kontrolleres ikke av Dustin Norway AS og Dustin Norway AS har derfor ikke noe ansvar for innholdet på nettsidene som Dustin Norway AS lenker til, eller for hvilke lenker som nettstedene har videre. Dustin Norway AS lenker til andre nettsteden ene og alene for å underlette søk , og det at Dustin Norway AS legger opp en lenke innebærer ikke uten videre at Dustin Norway AS godkjenner nettstedet.

18. Personopplysninger

Informasjon om hvordan vi behandler og beskytter dine personopplysninger finnes i vår Retningslinjer for personvern.

19. Øvrig om programvare som finns tilgjengelig på denne serveren

All programvare som finnes tilgjengelig for å hentes fra denne serveren er opphavsrettslig beskyttet på vegne av de respektive produsentene. Bruk av denne programvaren omfattes av betingelsene som medfølger eller inngår i programvaren.

En bruker kan ikke innstallere eventuelle programvare som omfattes av eller inkluderer en lisensavtale, om brukeren ikke først aksepterer vilkårene i lisensavtalen.

Programvaren får bare hentes for bruk i henhold til vilkårene i lisensavtalen.

Eventuell reproduksjon eller videredistribusjon av programvare som ikke overensstemmer mer vilkårene i lisensavtalen er forbudt og kan medføre straff- og erstatningsansvar.

ventuelle overtredelser kommer til å forfølges rettslig.

Uansett hva som angis ovenfor er framstillingen av eksemplar av programvare eller reproduksjon av programvare til en annen server eller nettsted for videre reproduksjon eller distribusjon uttrykkelig forbudt.

Eventuelle garantier for programvaren framgår av vilkårene i lisensavtalen. Med unntak av garantier friskriver Dustin Norway AS seg fra alt garantiansvar for programvaren, inklusive garanti i forhold til programvarens allmenne bruksområde eller bruksområde med noe spesielt formål, samt garanti i forhold til eierskap eller inntrengning i en tredjepersons rettigheter.

Dustin Norway AS Har ikke noe ansvar for direkte eller indirekte skader, følgeskader eller noen annen skade som følge av umulighet eller vanskelighet ved bruk av PC eller annen informasjon, tap av informasjon, eller uteblitt gevinst ved bruk av programvare som finnes på denne serveren.