Elektronisk avfall og gjenvinning

Som medlem i returselskapet RENAS ivaretar Dustin sitt produsentansvar i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 1. RENAS er landets ledende EE-returselskap, godkjent av Miljødirektoratet og sertifisert i henhold til ISO 14001.

Gjennom medlemskapet i RENAS bidrar Dustin til innsamling og gjenvinning av mer enn 70.000 tonn EE-avfall hvert år. Avfallet fanges opp gjennom et landsdekkende system av innsamlere og blir behandlet på egne sertifiserte anlegg med strenge krav til sikkerhet, kompetanse, kvalitetssikring, lokaliteter og logistikk. Under behandlingen blir farlige miljøgifter tatt ut og uskadeliggjort, mens materialene blir gjenvunnet og brakt tilbake i kretsløpet. Returordningen reduserer miljøbelastningen ved Dustin sin virksomhet og er et av Dustin sine bidrag til en mer bærekraftig utvikling.

Les mer om Dustin sitt bærekraft arbeid her

EE-avfall

Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) er merket med overkrysset avfallsbeholder, som betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet. EE-avfall kan inneholde en rekke stoffer som kan være skadelig for både miljøet og helsen og skal ikke kastes sammen med annet avfall, men enten leveres tilbake til en forhandler av tilsvarende produkter eller til kommunens gjenvinningsstasjon/miljøstasjon

Ordningen som Dustin er en del av gjennom sitt medlemskap i RENAS sørger for at det er gratis for forbrukere å levere fra seg EE-avfall.

Du kan også sende EE-avfall i retur til oss via post. Vi tilbyr gratis returfrakt for småelektronikk ved kjøp av produkter hos oss. Du finner lenke til bestilling av returfrakt her eller i ordrebekreftelsen. Gratis frakt gjelder for tilsvarende type og mengde produkter som du kjøper av oss, og pakkestørrelsen må ikke overstige 50 cm som lengste mål eller 5 kg. For større enheter kan vårt kundesenter være behjelpelig med å organisere returfrakt.