Sist oppdatert: 2024-06-14

1. Generelt

1.1 En Dustin-konto er vår måte å gi personlige tilbud, god service og forenklet administrasjon på til våre kunder. Dustin-kontoen er tilknyttet en personlig innloggingsfunksjon via nettstedet vårt, som du selv oppretter, noe som betyr at du blant annet kan lagre favoritter og se tidligere kjøp. Når du er innlogget, får du også tilgang til «Mine sider», der du kan administrere innstillingene for kontoen din.

1.2 For å registrere deg som kontoinnehaver hos oss må du godkjenne disse vilkårene for Dustin-kontoen.

2. Registrering av Dustin-konto

2.1 Det er gratis å ha en Dustin-konto. For å bli kontohaver hos Dustin må du ha fylt 18 år og ha fast postadresse og e-postadresse. Både privatpersoner og bedrifter kan opprette en Dustin-konto. For bedrifter brukes begrepet «Kontoinnehaver» både om bedriften og bedriftens representanter.

2.2 Dustin-kontoen er personlig og kan ikke overføres til en annen privatperson eller en annen bedrift. Du er selv ansvarlig for de kjøpene som er gjort med innloggingsopplysningene dine. Ved å godta disse vilkårene forplikter du deg til ikke å oppgi brukernavnet og passordet ditt til uvedkommende, og du er selv ansvarlig for at brukernavnet og passordet oppbevares sikkert, slik at ingen uvedkommende kan få tilgang til informasjonen. Hvis du mistenker at uvedkommende kjenner passordet ditt, må du umiddelbart endre passordet og informere Dustin om denne mistanken.

2.3 Som kontoinnehaver er du ansvarlig for at opplysningene du oppgir, er nøyaktige og fullstendige. Dersom personopplysningene dine blir endret, for eksempel navn, telefonnummer eller adresse, er du forpliktet til straks å informere Dustin om de korrekte opplysningene.

2.4 Du blir innehaver av en Dustin-konto etter at du har godkjent disse vilkårene og er blitt registrert i Dustins system, og når Dustin-kontoen din er blitt åpnet til via Dustins nettsted. For å bekrefte at registreringen er fullført vil Dustin sende en bekreftelse per e-post til den adressen du har oppgitt.

2.5 Som kontoinnehaver plikter du å gjøre deg kjent med innholdet i vilkårene for Dustin-kontoen din og eventuelle endringer i vilkårene.

3. Behandling av personopplysninger

Når du registrerer deg som kontoinnehaver, vil Dustin behandle personopplysninger om deg. Dustin AB, med svensk org.nr. 556237-8785 og postadresse Box 1194, SE-131 27 Nacka Strand, Sverige, er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Behandlingen skjer i henhold til Dustins personvernerklæring, som utførlig beskriver hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og deler personopplysningene dine.

4. Personlig tilpassede ytelser, tilbud og kommunikasjon

4.1 Når du registrerer deg for en Dustin-konto i forbindelse med at du skal kjøpe noe av oss, oppgir du blant annet postadressen, e-postadressen og telefonnummeret ditt. Dustin vil bruke disse kontaktopplysningene til å informere deg om kontoen din, og til å formidle tilbud og annen markedsføring om liknende produkter og tjenester til deg dersom du har akseptert slik kommunikasjon fra oss.

4.2 Dustin har rett til å gi ulike kunder ulike ytelser og tilbud. Dette innebærer at Dustin ikke er forpliktet til å gi de samme ytelsene eller tilbudene til alle kundene sine. Ulike tilbud kan for eksempel gis til kunder med ulike innkjøpsmønstre eller innkjøpsvolum, eller til kunder som bor innenfor et bestemt geografisk område.

4.3 Du kan når som helst logge deg inn på «Mine sider» og nekte å være med på analysene våre, ved å avvise personlige tilbud som er tilpasset dine opplysninger, preferanser og atferd.

4.4 Du kan når som helst endre innstillingene for den kommunikasjonen du ønsker å motta, eller helt motsette deg at kontaktopplysningene dine benyttes til markedsføringsformål. Dessuten får du anledning til å avvise markedsføringen vår på hvert enkelt rundskriv.

4.5 Vær oppmerksom på at du vil kunne motta viktig informasjon som ikke gjelder markedsføring av våre produkter eller tjenester, via post eller e-post selv når du har takket nei til markedsføring.

5. Tilpasning og endring av vilkårene

5.1 Ved kjøp gjelder først og fremst Dustins generelle salgsvilkår. Salgsvilkårene påvirkes ikke av disse vilkårene for Dustin-kontoer.

5.2 Disse vilkårene for Dustin-kontoer gjelder til enhver tid i den formen og med det innholdet som er publisert på Dustins nettsted.

5.3 Dustin har rett til når som helst å endre vilkårene for Dustin-kontoen, og hvordan tilbudene utformes eller gis. Dersom vilkårene for Dustin-kontoen blir endret, vil den oppdaterte versjonen av dem bli publisert på Dustins nettsted. I tillegg vil du bli informert om at vilkårene er endret neste gang du logger inn på Dustin-kontoen din. Hvis du ikke vil godta de endrede vilkårene, kan du avslutte Dustin-kontoen din ved å kontakte kundesupport; se kontaktopplysningene nederst i disse vilkårene.

5.4 Ut over det som følger av gjeldende lovgivning er Dustin ikke ansvarlig for eventuelle tap (herunder tapte ytelser eller dårligere fordeler) som følge av endringer i disse vilkårene, og Dustin er på ingen måte forpliktet til å godtgjøre kontoinnehaveren eller tredjeparter for slike tap.

6. Gyldighet og avslutting av konto

6.1 Dustin-kontoen din er aktiv inntil videre.

6.2 Du kan når som helst avslutte kontoen din ved å kontakte kundeservice. Du finner kontaktopplysningene til kundeservice nederst i disse vilkårene. Når kontoen din avsluttes, vil eventuelle tilbud og rabatter utløpe. I tillegg slettes eventuelle personopplysninger som er samlet inn og behandlet for å oppfylle disse kontovilkårene. Selv etter at kontoen din er avsluttet, kan Dustin ha behov for å behandle noen av personopplysningene dine til andre formål, for eksempel for å overholde våre rettslige forpliktelser. Les mer om til hvilke formål vi behandler personopplysningene dine, i Dustins personvernerklæring.

6.3 Dustin forbeholder seg retten til umiddelbart å avslutte Dustin-kontoen din og slette eventuelle rabatter og tilbud ved mistanke om misbruk eller upassende bruk av Dustin-kontoen eller ved annen utilbørlig oppførsel. Med misbruk menes blant annet brudd på disse vilkårene, registrering av feilaktige kontoopplysninger, bedrageri eller bedrageriforsøk samt forfalskning, endring, salg eller ulovlig overdragelse av dokumenter, for eksempel rabattkoder eller verdikuponger, til en annen person.

6.4 Dersom kontoinnehaveren har vært inaktiv i fem år fra siste ordre (to år fra siste aktivitet) avsluttes kontoen automatisk, og de personopplysningene vi har samlet inn og behandlet for å tilveiebringe Dustin-kontoen og de tjenestene som er tilknyttet kontoen i henhold til disse vilkårene, blir slettet. Du regnes for å være inaktiv når du ikke har logget deg inn på Dustin-kontoen din; kjøpt noe i nettbutikken vår mens du var innlogget; hatt en forespørsel til behandling hos kundeservice eller en annen supportfunksjon i tilknytning til kontoen din; besøkt nettstedet vårt; deltatt i et arrangement eller en konkurranse og i den forbindelse oppgitt kontoopplysningene dine, eller klikket på noen av linkene vi har sendt deg via e-post i den angitte perioden.

7. Tvistemål

Tvister som måtte oppstå i forbindelse med Dustin-kontoen som det ikke har vært mulig å løse i minnelighet partene imellom, skal avgjøres i henhold til svensk lov og av en svensk domstol. Kontoinnehaveren kan, for å løse tvisten utenfor domstolen, henvende seg til Forbrukerklageutvalget med adresse Postboks 4596 Nydalen, 0404 Oslo, www.forbrukerklageutvalget.no, i den grad nemnden er kompetent til å prøve spørsmålet.

8. Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål om Dustin-kontoen din eller hvis du vill avslutte Dustin-kontoen, kan du kontakte oss per telefon eller e-post, som angitt nedenfor.

Er du forbruker? Vennligst ring 21 04 40 10 eller send en e-post til [email protected].

Representerer du en bedrift? Vennligst ring 21 04 40 30 eller send en e-post til [email protected].