Dustin Trygghetsavtale

Det skal være enkelt å kjøpe IT-produkter fra Dustin, og det skal gå raskt å få hjelp hvis uhellet skulle være ute. Med Dustins trygghetsavtale sørger dere for at IT-utstyret er forsikret mot uforutsette hendelser som fallskader, fuktskader, tyveri og lignende. Les mer om hva som dekkes i forsikringsvilkårene.

Hva inngår i Dustins trygghetsavtale?

Tabellen nedenfor viser forskjellene mellom Dustins trygghetsavtale og andre forsikringer.

Dustins trygghetsavtale

BedriftsforsikringGaranti
Tyveri
Innbrudd
Tap
Lynnedslag
Fallskade
Vannskade
Brann
Andre hendelser som skyldes eksterne forhold
Funksjonsfeil i garantiperioden
Funkjsonsfeil utenfor garantiperioden

inkluderter kanskje inkluderter ikke inkludert

Som kunde hos Dustin er produktene du kjøper dekket av produsentens garanti. Garantiperioden varierer avhengig av produkt og produsent, men er vanligvis mellom ett og to år. Du er dessuten beskyttet av kjøpsloven, som gir flere rettigheter ved eventuelle fabrikasjonsfeil på det kjøpte produktet. Disse forsikringene omfatter imidlertid en del begrensninger når det gjelder produktskader.

Slik fungerer trygghetsavtalen

  1. Hvis uhellet skulle være ute, er det enkelt å melde skade her.
  2. Svar på skademeldingen foreligger innen 24 timer.
  3. Dere sender inn skadet produkt.
  4. Vi kontrollerer at skademeldingen kan godkjennes endelig i henhold til forsikringsvilkårene.
  5. Dere betaler egenandelen.
  6. Hvis skaden kvalifiserer for erstatning, skjer erstatning i form av enten reparasjon eller utskifting.

Prisen på forsikringen avhenger av hvilket produkt som forsikres.
Prosessen kan variere avhengig av produsenten av det forsikrede produktet.

Forsikringsvilkår

Fullstendige vilkår