Sony G-Series QD-G128E-R 128GB XQD Memory Card
Produsent Sony
Lagringskapasitet 128 GB
Produktformfaktor XQD Memory Card
Lesehastighet 440 MB/s
2 695,-
Sony M-Series QDM64 64GB XQD Memory Card
Produsent Sony
Lagringskapasitet 64 GB
Produktformfaktor XQD Memory Card
Lesehastighet 440 MB/s
1 255,-
Sony M-Series QDM128 128GB XQD Memory Card
Produsent Sony
Lagringskapasitet 128 GB
Produktformfaktor XQD Memory Card
Lesehastighet 440 MB/s
1 936,-
Sony M-Series QDM32 32GB XQD Memory Card
Produsent Sony
Lagringskapasitet 32 GB
Produktformfaktor XQD Memory Card
Lesehastighet 440 MB/s
784,-